پلتفرم کلیکس


پلتفرم-کلیکس

کلیکس به عنوان یک پلتفرم تبلیغات کلیکی، در جهت رونق بخشی به سایر زیر مجموعه های شرکت کسب و کار نوین ایرانیان در سال 1390 راه اندازی شد . کلیکس براساس یک تفاهم برد – برد دو طرفه میان این بخش از تجارت کسب و کار نوین ایرانیان، و ناشران طرف قرارداد بنا شده، و با حذف واسطه ها تعامل پرسودی را رقم زده است.

با انتخاب کلیکس، روند درآمد زایی وب سایت خود را شروع کنید.